Carrière coaching

Carrière coaching richt zich feitelijk gezien op de productiviteit van werknemers op de werkvloer. Daarnaast biedt deze coaching ook ondersteuning aan op het gebied van financiële fitheid. Belangrijk, want geldzorgen of andere financiële problemen hebben een negatieve invloed op onze mentale gesteldheid. Dit staat natuurlijk weer in verband met het concentratievermogen en dus de productiviteit. Als onze gedachten gevuld zijn met zorgen en problemen, heeft dat een negatieve invloed op onze werkzaamheden. Daarnaast kan concentratieverlies ook tot gevaarlijke situaties leiden op het werk. Zowel voor werknemers als voor werkgevers is een optimale productiviteit op de werkvloer van belang. Dit kan alleen bereikt worden als de medewerkers zowel mentaal als fysiek fit zijn. Financiële fitheid is daar een belangrijk onderdeel van. Carrière coaching richt zich op het waarborgen van de productiviteit op de werkvloer, maar zorgt er ook voor dat eventuele financiële problematiek het hoofd kan worden geboden.

 

Carrière coaching, productiviteit op de werkvloer bij werknemers

Bij dergelijke problemen is het niet altijd vanzelfsprekend dat een werkgever op de hoogte is van de geldzorgen die de werknemer heeft. Deze problematiek wordt vaak verzwegen of in veel gevallen te laat gemeld. Omdat geldzorgen niet vanzelf oplossen, raakt een werknemer steeds dieper in de problemen. Naast stress en spanningen brengt dit ook negatieve gedachten of zelfs depressieve gevoelens met zich mee. Werknemers die niet financieel fit zijn, zullen zich dan ook steeds sneller achtereen en langduriger ziek melden. Dit verzuim heeft gevolgen voor de werkgever, maar draagt ook bij aan het isolement van de werknemer. Hoewel de werkgever de vermindering van de productiviteit op de werkvloer opmerkt, wordt deze vaak pas in een later stadium geconfronteerd met de ware reden van het verzuim. Bijvoorbeeld als er beslag wordt gelegd op het salaris. Carrière coaching is dan een prima keuze om de productiviteit op de werkvloer te herstellen en verbeteren.

 

Waarom carrière coaching, productiviteit op de werkvloer?

Een financieel fitheidsprogramma is een belangrijk onderdeel van carrière coaching. Het zorgt er niet alleen voor dat werknemers goed zijn in wat ze doen, maar ook dat de productiviteit op de werkvloer gewaarborgd blijft. Daarnaast biedt deze coaching werknemers de mogelijkheid om financieel fit te worden én te blijven. Zowel voor de werknemer als de werkgever kunnen hierdoor grote voordelen worden behaald. De coach zorgt ervoor dat er een maatwerk budgetplan wordt opgesteld die de werknemer zowel rust als inzicht geeft in de situatie. Daarmee levert carrière coaching een belangrijke bijdrage aan de productiviteit op de werkvloer.

 

Meer informatie kunt u vinden bij SMART Coaching & Trainingen